Fortrydelsesformular

FORTRYDELSESFORMULAR
Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

 Til:
Sabs-Beauty
Østerbro 63
9000 Aalborg

E-mail: info@sabs-beauty.dk

 – Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse medmin købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenummer og varenavn):

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 – Bestilt den                             ______________________________________________________

 – Ordrenummer                    ______________________________________________________

 – Bestilt af (navn)                 ______________________________________________________

 – Bestillers adresse              ______________________________________________________

 – Bestillers underskrift      ______________________________________________________